سرلشکر سلامی : دکتر سعید محمد در اوج تحریمها همه پروژه های قرارگاه خاتم را بدون تاخیر به سرانجام رسانید. سرلشکر پاسدار سلامی امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه خاتم طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات کم نظیر دکتر سعید محمد در دوران فرماندهی قرارگاه خاتم گفتند که ایشان در اوج دوران تحریمها توانستند همه پروژه های قرارگاه را بدون تاخیر به سرانجام برسانند و کمک بزرگی در کنار دولت برای خدمت رسانی به ملت ایران بودند .