محکم پای کار ایستادیم تا تبعیض دردسترسی به اینترنت را کم کنیم و نعمت اینترنت رو بابهترین کیفیت به جاهایی ازکشور برسانیم که معلوم بشه شاخ غول هم میشه شکست امروز با سردار سعید محمد برای تکمیل یک پروژه حیاتی در استان سیستان و بلوچستان توافق کردیم به لطف خدا با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء1197 کیلومتر فیبر نوری برای تکمیل و تقویت شبکه زیر ساخت استان ارتباطی سیستان و بلوچستان احداث خواهیم کرد. بهترین کارها وقتی اجرایی میشود که هدف همه ی ما راحت شدن زندگی مردم باشد منتظر یک تحول بزرگ در اینترنت سیستان و بلوچستان باشید