فهوم حرفش صریح است”: کناررفتنی نیستم، لااقل با کاندیداهایی که الان اسمشان مطرح است.” آنچه را از او در ذهنم هست مرور می‌کنم و تبدیلش می‌کنم به یک یادداشت کوتاه در ذهنم . می‌نویسم: او را باید جدی گرفت. حتی اگر مخالف ورود نظامیان باشیم، حتی اگر عملکرد گذشته اش برای مان روشن نباشد؛ حتی اگر رفتار شورای نگهبان در برابر او قابل پیش بینی نباشد؛ حتی اگر تخریبهای فعلی علیه او را ویرانگر بدانیم ، حتی اگر نخواهیم به او رای بدهیم ، حتی اگر ندانیم در زمین کدام جناح بازی می کند، نمی توان از این نکته غافل ماند که او می تواند یکی از پدیده های ۱۴۰۰ باشد.