با حکم مشاور رییس جمهور؛ مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد