مشاور رييس جمهور در آيين تكريم و معارفه مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش مطرح كرد؛ منطقه آزاد کیش در آستانه ایجاد تحول اقتصادی