جزئیات احداث بزرگترین پروژه آبرسانی غرب کشور توسط قرارگاه خاتم