مراسم ورود دستگاه حفاری تونل خط سه قطار شهری به پایانه مسافربری امام رضا (علیه السلام)