با حضور مشاور رئیس جمهور صورت گرفت: بهره برداری از مدرسه 8 کلاسه احداثی سازمان منطقه آزاد ماکو در روستای قیرکندی پلدشت