مشاور رییس جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت: آنچه «شهيد حاج قاسم سليمانی» را متمايز با بقيه كرد «دل سپردگی به ولايت» بود