مشاور رییس جمهور در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی و بانک گردشگری مطرح کرد؛ هم افزایی بین دستگاهی، کلید عبور از مشکلات امروز کشور