سعید محمد در برنامه زنده تلویزیونی «در انتهای الوند» بیان داشت: تکلیف الزام‌آور قانون برای ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد