مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت: پیشگامی مناطق آزاد در ایجاد یک نشان تجاری واحد میان کشورهای جهان تشیع