طی امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی و بیمه مرکزی صورت گرفت: تسهیل تاسیس بیمه‌های آفشور در چارچوب قوانین مناطق آزاد