طی حکمی از مشاور رئیس‌جمهور صورت پذیرفت: انتصاب «امیر مقدم» به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد چابهار