با حکمی از سوی مشاور رئیس‌جمهور انجام پذیرفت: انتصاب «سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس» دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی