با حکم مشاور رئیس‌جمهور صورت پذیرفت: انتصاب مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو