دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی بیان کرد: دعوت از ایرانیان خارج از کشور جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد