با حکمی از سوی مشاور رئیس‌جمهور صورت پذیرفت: انتصاب مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار