«سعیدمحمد» در صحن مسجد خاتم الانبیا(ص) در دیدار با مردم کیش تاکید کرد: توسعه جزیره کیش بدون توجه به معیشت مردم جزیره، شدنی نیست