پیام دست شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از زبان دکتر سعید محمد در اجتماع بزرگ میدم کرمان ۱۴۰۰/۰۳/۱۷