با حضور مشاور رئیس جمهور؛ نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی سازمان های مناطق آزاد کشور برگزار شد