مشاور رییس جمهور در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی جزیره قشم مطرح کرد؛ لغو معافیت های مالیاتی و گمرکی تولیدکنندگان مناطق آزاد را دلسرد می کند