تجلیل «سعید محمد« از تیم کاراته نونهالان، نوجوانان و جوانان منطقه آزاد اروند