برگزاری آئین کلنگ زنی ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک در کیش