در بازدید میدانی سعید محمد از جزیره هرمز: اعلام آمادگی منطقه آزاد قشم برای کمک به حل مشکلات فرهنگی و اقتصادی جزیره هرمز