آیت الله مکارم شیرازی: به رویکرد جدید شکل گرفته در مناطق آزاد امیدوار هستم