دکتر سعید محمد: علاج مشکلات جامعه نه در خارج، بلکه در داخل مرزهای کشور است