در دیدار نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس یازدهم با دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور تاکید شد؛