ادای احترام مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور به مقام شامخ شهیدان