در دیدار مشاور رییس جمهور با فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید شد: همکاری بیشتر در مسیر خدمت رسانی