با حضور مشاور رییس جمهور انجام شد؛ آغاز عملیات اجرایی ساخت شهرک صنعتی شماره 3 در منطقه آزاد انزلی