به منظور حضور در رویداد نمایشگاه و همایش IFEEX 2020 ؛ مشاور رییس جمهور وارد جزیره کیش شد