مشاور رییس جمهور در آیین گشایش نمایشگاه و همایش آیفیکس 2021 در جزیره کیش: مناطق آزاد به محل تلاقی بخش های اقتصادی تبدیل می شوند