مشاور رییس جمهور دربازدید از روند احداث مجتمع تجاری ـ تفریحی میکامال کیش خبر داد: احداث نیروگاه جدید با سرمایه گذاری شرکت میکامال در کیش