مشاور رییس جمهور در گفت و گوی خبری صدا و سیمای جزیره کیش مطرح کرد؛ هماهنگی بین دولت و مجلس برای تقویت مناطق آزاد بیشتر می شود