افتتاح ساختمان جدید شعبه کیش ایران معین با حضور مشاور رییس جمهور / ساخت برج بیمه کیش کلید خورد