مشاور رییس جمهور؛ اساسنامه منطقه آزاد بوشهر تا پایان امسال مصوب می‌شود

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: مقدمات قانونی منطقه آزاد بوشهر در حال انجام است و تا قبل از پایان سال در شورای عالی مناطق آزاد کشور، اساسنامه آن مصوب می‌شود.

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

مشاور رییس جمهور؛ مزیت‌های رقابتی برای مناطق آزاد کشور ایجاد شود

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: انتظار می‌رود با تلاش مجلس و دولت، مزیت‌های رقابتی برای مناطق آزاد کشور ایجاد شود.

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

با حضور مشاور رییس جمهور: مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر معرفی شد

با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، «مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر» معرفی شد.

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

مشاور رییس جمهور؛ قطب انرژی کشور در استان بوشهر قرار دارد / بوشهر استانی با ظرفیت های مهم در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی

قطب انرژی کشور در مناطق پارس جنوبی و شمالی در استان بوشهر است و هم اکنون روزانه 700 میلیون متر مکعب گاز شیرین در این منطقه استحصال می شود.

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

ارائه راهکارهای عملیاتی و تسهیل فرآیند تامین منابع مالی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد

تفاهم نامه همکاری با هدف برقراری و توسعه تعاملات بانکی، ارائه راهکارهای عملیاتی و تسهیل همکاری‌های مشترک بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک شهر ایران به امضاء رسید.

۲۰ بهمن ۱۴۰۰