مشاور رییس جمهور در نشست با سرمایه گذاران ارس مطرح کرد؛ تلاش برای ایجاد دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد کشور

امیدواریم بتوانیم شرایط بهتری را فراهم کنیم که فعالان اقتصادی در یک فضای سالم اقتصادی، بحث دیپلماسی اقتصادی را در مناطق رقم زنند.

مشاور رییس جمهور در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛ قاچاق در مناطق آزاد مطلبی بی اساس است

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: مطالبی که در مورد واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح می‌شود مطلبی بی‌اساس است.

۱۰ آبان ۱۴۰۰

نمانیده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی: ارس فرصتی طلایی برای منطقه آذربایجان

نمانیده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: پتانسیل های صنعتی، کشاورزی و اشتغالزایی منطقه آزاد ارس فرصتی طلایی برای شکوفایی اقتصادی خطه آذربایجان است.

۱۰ آبان ۱۴۰۰

مشاور رییس جمهور مطرح کرد؛ بدنبال جذب منابع برای تکمیل زیرساخت‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستیم

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: بدنبال جذب منابع برای تکمیل زیرساخت‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستیم.

۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدید مشاور رییس جمهور از مجموعه در حال احداث ورزش های ساحلی ارس

«سعید محمد» مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در ادامه حضور خود در منطقه آزاد ارس از مجموعه بین المللی در حال احداث ورزش های ساحلی ارس بازدید کرد.

۱۰ آبان ۱۴۰۰